Allerzielen

AllerzielenAllerzielen is een gedenkdag van de Rooms Katholieke Kerk en wordt gevierd op 2 november. Op deze dag herdenkt de Rooms Katholieke Kerk alle overleden gelovigen. Extra aandacht gaat dan met name naar degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Een mooi gebaar voor allen die hierin troost vinden.

Lees verder