“Ik weet, hoe je je voelt.”

troostMaar is dat zo? Kun je weten hoe iemand zich voelt? Kun je weten hoe een moeder zich voelt, die na negen maanden zwangerschap haar pasgeboren baby weer moet afgeven? Kun je weten hoe een vrouw zich voelt, wiens man onverwacht is overleden? Kun je weten hoe een zoon zich voelt, die zijn vader ziet sterven na een ziekbed van enkele jaren?  Lees verder

Emotionele voorbereiding op de dood

troostende handEmotioneel welbevinden is altijd belangrijk voor een ieder. Toch zeker wanneer je in de laatste levensfase komt, als je weet dat je spoedig het menselijk lichaam zult
verlaten, als het lichamelijk welbevinden snel achteruit gaat, is emotioneel welbevinden erg belangrijk.

Als je weet dat je  in je laatste levensfase zit, kom je in een andere soort energie terecht. De hechting aan materiële zaken wordt  minder, de minder tastbare zaken worden belangrijker, zoals de verbintenissen met andere mensen, de spiritualiteit, het eigen zijn. Oude gewoonte en patronen kunnen worden losgelaten, waardoor er een ander en vaak ook intiemer contact mogelijk is met naasten, en ook met vrienden en kennissen.

Lees verder