Wat is het geschikte moment om over de dood te praten?

Nou, vandaag niet, zullen velen antwoorden. Praten over de dood behoort in de meeste families niet tot de dagelijkse gesprekken. Misschien komt het zelfs nooit ter sprake.

Toch heeft het leveherdenkingn maar één zekerheid als je eenmaal geboren bent. Jawel, dat je ooit dood gaat.  En wel gemiddeld ongeveer 80 jaar nadat je geboren werd.  Dus eigenlijk zou het logisch zijn dat je af en toe over de dood praat met je naasten.

Lees verder