Emotionele voorbereiding op de dood

troostende handEmotioneel welbevinden is altijd belangrijk voor een ieder. Toch zeker wanneer je in de laatste levensfase komt, als je weet dat je spoedig het menselijk lichaam zult
verlaten, als het lichamelijk welbevinden snel achteruit gaat, is emotioneel welbevinden erg belangrijk.

Als je weet dat je  in je laatste levensfase zit, kom je in een andere soort energie terecht. De hechting aan materiële zaken wordt  minder, de minder tastbare zaken worden belangrijker, zoals de verbintenissen met andere mensen, de spiritualiteit, het eigen zijn. Oude gewoonte en patronen kunnen worden losgelaten, waardoor er een ander en vaak ook intiemer contact mogelijk is met naasten, en ook met vrienden en kennissen.

Lees verder